Levering 1-3 hverdage
Fragtfri levering over 500 kr

Leveringstid 1-3 hverdage

GRATIS FRAGT ved køb over 500 kr

Trustpilot: 4.6 stjerner

En del af Jaktia

Handelsbetingelser

1. KØB HOS NYSTRØM & KRABBE
Der er ikke indgået en bindende købeaftale med NYSTRØM & KRABBE , før De har modtaget en ordrebekræftelse fra NYSTRØM & KRABBE .

NYSTRØM & KRABBE opbevarer ikke selve ordrebekræftelsen efter den er fremsendt til kunden.

2. PRISER
Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes.

Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

Der tages forbehold for:
 • Valutaændringer
 • Force majeure
 • Leveringssvigt
 • Afgiftsændringer
 • Udsolgte varer og trykfejl

3. SALG GENERELT
Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.

NYSTRØM & KRABBE forbeholder sig ret til at påregne et bestillingsgebyr på DKK 25,00 inkl. moms, hvor bestillingen ikke er foretaget via NYSTRØM & KRABBE's hjemmeside.

En bestilling slettes, såfremt den ikke er afhentet senest 4 hverdage efter bestillingen.

Afhentningsvarer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres IKKE hverken ved prisfald eller stigning.

4. SÆRLIGT OM BUTIKSALG
Butikssalg: køb som er foretaget i vores butik, NYSTRØM & KRABBE.

Ved butikssalg er der INGEN kontant returret, da man har lejlighed til, at undersøge varen inden overdragelsen/risikoovergangen sker.

Varen skal tilbageleveres i original og ubrudt emballage, da varen efterfølgende skal kunne sælges som ny.

5. LEVERING
Der tages forbehold for udsolgte varer, prisstigninger og udskudt leveringstid hos NYSTRØM & KRABBE's grossister.

6. AFBESTILLINGER
Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske ved, at fremsende en e-mail med mærket " Afbestilling ". Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå.

Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten " Afbestilling ! " indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden kl. 12.00 samme dag, som bestillingen er foretaget.

7. BETALING
De mulige betalingsmåder er:

 • Dankort
 • Diners Club
 • Efterkrav
 • Efter aftale (kun erhverv)
 • Handelsfinans
 • Kontant (kun butikssalg)
Der er ikke mulighed for forudbetaling, idet kundens retsstilling her, er væsentlig dårligere end ved andre former for betaling.

Betalingsmåde 'EFTER AFTALE' kan kun benyttes af virksomheder og offentlige institutioner, og kun såfremt De i forvejen har opnået en betalingsaftale med NYSTRØM & KRABBE. Ønsker De en sådan aftale kan det for private virksomheder ske her og for offentlige virksomheder ske her.

8. REKLAMATIONSRET
Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos NYSTRØM & KRABBE. Forskellen på reklamationsret og garanti kan ses under Køberegler. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

9. ANVENDELSE AF REKLAMATIONSRETTEN
Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles NYSTRØM & KRABBE inden rimelig tid efter varens modtagelse.

Rimelig tid: 4 dage

Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til NYSTRØM & KRABBE's udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af NYSTRØM & KRABBE.

10. TILBAGESENDTE VARER SOM IKKE INDEHOLDER FEJL
Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til NYSTRØM & KRABBE, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr.

Testgebyret er 200 pr. halve time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.

Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger der tilbehør, som ikke umiddelbart fremgår på det medsendte RMA skema (reklamationsskema), kan NYSTRØM & KRABBE ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter.

Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

11. FORSVARLIG RETURNERING
Alle produkter, der returneres til NYSTRØM & KRABBE skal være forsvarligt indpakket.

NYSTRØM & KRABBE anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til NYSTRØM & KRABBE. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

12. ER DE I TVIVL
Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler NYSTRØM & KRABBE, at De retter henvendelse til JT@NKJAGT.DK eller på telefon 86 23 22 01.

13. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR ERHVERVSDRIVENDE
Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation:
• Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende
• Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode
• NYSTRØM & KRABBE forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt
o Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.
o Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 1% pr. påbegyndt måned.

14. KLAGER
Pr. 15. Februar skal alle klager foregå ved hjælp af "ODR" (Online Dispute Resolution) .

Systemet i korte træk
Det nye klagesystem fungerer på den måde, at forbrugerne indgiver deres klager direkte på ODR-sitet, hvorefter den bliver automatisk oversat til det aktuelle sprog og videresendt til den pågældende webshop. Webshoppen har herefter muligheden for at trykke på en grøn eller rød knap alt efter, om man accepterer klagen eller ej.

Den grønne knap sender klagen til et lokalt forbrugerklagenævn (for webshoppen) uden om domstolssystemet, som vi kender det i Danmark med blandt andet forsikringsklagenævn og teleklagenævn.

Presser virksomheden derimod på den røde knap, afvises klagen og forbrugeren skal som hidtil rette henvendelse til lokale danske klagenævn eller Forbruger Europa med sin klage på 'god', gammeldags facon med mails, telefonopkald og lange ventetider på afgørelsen.

KØBEREGLER
1. Reklamationsret
2. Garanti
3. Ombytningsret
4. Rimelig tid
5. Formodningsreglen

1. REKLAMATIONSRET
Reklamationsretten er kundens ret til, at reklamere over en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede da varen blev solgt. Kunden har to år til, at finde fejl eller mangler på varen, som beviseligt er sælgerens ansvar. Bevisbyrden ligger de første 6 måneder hos forhandleren, de efterfølgende 1½ år ligger hos kunden. Reklamationsret er kundens lovfæstede ret.

2. GARANTI
Garanti er en særlig aftale, der indgås mellem køber og sælger. Hvis kunden og sælgeren enes om, at der skal være en garanti på to år for en vare, så kan kunden i denne periode klage over alle typer af fejl og mangler. Det er i dette tilfælde sælgers ansvar at bevise, at fejlen skyldes mislighold fra kundens side. Garanti er ikke kundens lovfæstede ret.

3. OMBYTNINGSRET
Forbrugeren kan som udgangspunkt kræve, at få ombyttet en vare i stedet for at acceptere sælgers tilbud om, at få varen repareret. Det var omvendt indtil 1 januar 2002. Der er dog et meget vigtigt forbehold: Forbrugeren kan kun kræve ombytning, hvis ikke kravet påfører sælger uforholdsmæssige omkostninger i forhold til en reparation.

4. RIMELIG TID
I den nye købelov har forbrugeren altid to måneder til at reagere efter, at en fejl eller mangel ved en vare er opdaget. Man betragter således reklamationer inden for 2 måneder, som værende inden rimelig tid og dermed i overensstemmelse med loven. Reklamation kan godt foretages senere end to måneder og stadig være i rimelig tid, men det må antages at høre til sjældenhederne.

5. FORMODNINGSREGLEN
Den sidste væsentlige ændring af købeloven, er den såkaldte formodningsregel, der betyder, at inden for de første seks måneder efter et køb formodes det, at fejlen var til stede ved købet. Rent praktisk betyder reglen, at forbrugerne sikres en lempeligere bevisbyrde inden for de første seks måneder og medfører, at forbrugeren indenfor de første 6 måneder har lettere ved at få varen ombyttet.

FORTRYDELSESRET
1. Den 14 dages fortrydelsesret
2. Sådan returnerer du varen
3. Forsvarlig returnering
4. Er de i tvivl

1. DEN 14 DAGES FORTRYDELSESRET
I forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller Internettet har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi varens pris.

For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til Postdanmark eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen.

Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af NYSTRØM & KRABBE ud fra en mulig salgsværdi.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i ORIGINAL EMBALLAGE. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af NYSTRØM & KRABBE, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.

Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.

NYSTRØM & KRABBE returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c.

2. SÅDAN RETURNERER DU VAREN
Der er tre måder hvorpå De kan returnere varen på:
De kan nægte at modtage varen fra postvæsnet.
o I denne sammenhæng beder vi Dem om, at gøre postvæsnet opmærksom på, at De straks kan returnere varen til NYSTRØM & KRABBE.
De kan modtage varen fra postvæsnet og efterfølgende inden for de 14 dage, returnere varen til NYSTRØM & KRABBE.
o I denne sammenhæng beder vi Dem vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos NYSTRØM & KRABBE.
De kan aflevere varen i butikken indenfor 14 dage.

Retur adresse er følgende:

NYSTRØM & KRABBE
RANDERSVEJ 397
8380 TRIGE


Mærk pakken "Fortrydelsesret" og vedlæg kopi af købsfaktura, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos NYSTRØM & KRABBE. Beløbet returneres ved check udstedt til personen, som fremgår af købsfakturaen.

Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning! NYSTRØM & KRABBE anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til NYSTRØM & KRABBE. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af NYSTRØM & KRABBE.

3. FORSVARLIG RETURNERING
Alle produkter, der returneres til NYSTRØM & KRABBE skal være forsvarligt indpakket.

NYSTRØM & KRABBE anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til NYSTRØM & KRABBE. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

4. ER DE I TVIVL
Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler NYSTRØM & KRABBE, at De retter henvendelse til SHOP@NKJAGT.DK eller på telefon 86 23 22 01.